Nyheder Luk
Søgning Luk
Luk
Luk
Luk

Lokalplan

Her på siden har vi samlet en række spørgsmål og svar om lokalplanen tillæg 6, der omfatter Carlsberg Byen.

Tillægsområdet er omfattet af lokalplan nr. 432  - Carlsberg II -, der danner grundlaget for at omdanne det tidligere bryggeriområde til et tæt og levende bykvarter med erhverv, detail og boliger. Planen lægger særlig vægt på bæredygtighed, byrum og byliv og ikke mindst på bevaring og genbrug af den industrielle kulturarv.

Forvirret? Klik rundt her og bliv klogere på, hvad det hele handler om.

 

Lokalplan i høring

+Hvad er en lokalplan?

En lokalplan kan siges at være en lokal lov, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer inden for planens område. 

Lokalplaner er grundstenene i det danske plansystem. Det er gennem lokalplaner, at kommuneplanens politiske strategi og målsætninger bliver gjort konkrete.
Hvor kommuneplanen giver det samlede overblik over udviklingen i kommunen, bestemmer lokalplaner, hvordan et mindre område skal bebygges og anvendes. 

Lokalplaner er juridisk bindende for grundejerne.

Kilde: Erhvervsstyrelsen.dk/lokalplanen

+Hvilken rolle spiller Københavns Kommune?

I Danmark har kommunerne ansvaret for at planlægge for byerne og for det åbne land. Det gør de gennem langsigtede kommuneplaner, der suppleres med firårige planstrategier, og gennem lokalplaner, der gør de overordnede udviklingsstrategier konkrete i de relevante områder i kommunen.

Det er i praksis kommunerne, der planlægger, hvordan danske byer og landskaber udvikler sig, men det sker inden for de overordnede retningslinjer og strategier, som staten og regionerne udstikker.

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen.dk/hvem-goer-hvad-i-det-danske-plansystem

+Tages der hensyn til Carlsberg-grundens særlige historie?

Carlsberg Byen P/S er meget bevidst om, at der er mange hensyn at tage, når man bygger på et så historisk rigt område som Carlsberg-grunden. Vi arbejder i byudviklingen med at bevare områdets særpræg og den rige historie, som er med til at give bydelen liv og sjæl. Bl.a. genbruger vi materialer fra nedrevne bygninger i fx facaderne på bygningerne. Og de fredede og historiske industribygninger udgør 15 % af den færdige bydel.

+Jeg er nabo til Carlsberg Byen - hvor kan jeg få information?

Carlsberg Byen P/S gør, hvad vi kan for at tage mest muligt hensyn til de beboere, der er naboer til bykvarteret, herunder informere naboerne bedst muligt. Vi har stort fokus på at mindske generne for naboerne, og er meget opmærksomme på, at alle regler for byggeriet bliver overholdt. Du kan fx tilmelde dig det månedlige nyhedsbrev, så du altid er opdateret på, hvad der sker på området. 

Du kan også læse tillæg 6 til lokalplanen her.

Du er også velkommen til at kontakte os på nabo@carlsbergbyen.dk med spørgsmål.

+Hvorfor bygges der tårnhuse?

I Danmark findes der ikke mange tårnhuse med boliger, men faktisk er der flere fordele ved at bygge boliger i tårnhuse. Tårne er en bæredygtig måde at bygge på, idet man minimerer det areal, der skal inddrages til bebyggelsen. Det giver mulighed for at skabe byrum og skønne områder omkring tårnene, så udelivet og udendørsaktiviteter kan dyrkes.

Siden rammelokalplanen og den prisvindende masterplan for området blev vedtaget, har det været tanken, at Carlsberg Byen skal være et tæt bykvarter, og det sker dels takket være tårnene. Fordelen ved tårnene og en tæt by er, at tætheden i bebyggelsen er med til at sikre, at livet mellem husene rent faktisk bliver levende med liv og mennesker i gadebilledet - simpelthen i kraft af, at der kommer nok mennesker i byrummene til at skabe byliv og by-atmosfære. Det samme type byliv kan ikke lade sig gøre i områder med brede boulevarder og lav bebyggelse.

Tårnene varierer i højde og drøjde, men de er alle kvadratiske og tænkt som en samlet familie, der skal understrege oplevelsen af en ny skyline til København. I lokalplanen er der desuden en række krav, der er med til at sikre, at tårnene bliver opført inden for en vis farve-palette og inden for en vis materiale-palette, så samspillet og det familiære mellem tårnene er tydelig.

+Hvorfor beholder I ikke Carlsberg-grunden, som den var?

Man skal huske på, at området jo tidligere var et lukket industriområde med tung trafik og uden adgang for offentligheden. I en periode har området på grund af finanskrisen været udlagt til midlertidige aktiviteter, men nu er tiden kommet til at indfri den lokalplan, der blev vedtaget for området tilbage i 2009. Rammelokalplanen giver cirka 4.000 boliger i området, skaber rammerne for kulturinsitutioner, en ny S-togstation, skoler, børnehaver og meget, meget mere. Området kommer til at rumme alt lige fra erhverv, boliger, detail og institutioner - kort sagt en blandet by.

Så det er klart, at i takt med at byggeriet af Carlsberg Byen tager fart, vil det uundgåeligt medføre forandringer, og alt vil ikke vedblive med at være som før. Vi bygger bl.a. 25 nye byrum og pladser, og heri indgår også de to fredede haver, som tidligere ikke har været åbne for offentligheden.  

Vi er derudover meget bevidste om, at der er mange hensyn at tage, når man bygger på et så historisk område som dette. Vi arbejder i byudviklingen meget bevidst på at bevare områdets særpræg og den rige historie, som er med til at give bykvarteret liv og sjæl. Vi har også en række fredede og bevaringsværdige bygninger, således vil den blivende by bestå af 15 % af de eksisterende bygninger.

+Fælder I ikke alle træerne?

Når Carlsberg Byen står færdig, vil bykvarteret være grønnere, end da området blev åbnet for offentligheden i 2008. Og der vil være noget for alle - store såvel som små – der kan lide at gå på opdagelse og bruge naturen i byen. Carlsberg Byen samarbejder med en række landskabsarkitekter, bl.a. Schønherr Landskabsarkitekter, 1: 1 Landskab og Opland Landskab om bevaringen og udviklingen af de grønne og rekreative åndehuller i Carlsberg Byen.

En væsentlig del af Carlsberg Byens grønne profil vil komme fra kvarterets mange træer langs gader og ved pladser og torve. Alene på Ny Carlsberg Vej vil der blive genplantet mere end 70 nye træer, som erstatning for de træer, der blev fældet i 2015, hvoraf mange var syge. Træerne placeres i nøjagtig samme linje som de gamle for at bevare den historiske akse langs den fredede allé med den oprindelige belysning og brosten.

 

 

X

Bliv opdateret om boliger i Carlsberg byen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Cookie infoCarlsberg Byen bruger cookies og lokal lagring bl.a. for at huske dine indstillinger statistik. Ved at bruge sitet accepterer du dette. Hvad er cookies?