Planer & Strategier

UNDER BEHANDLING

UNDER BEHANDLING

Lokalplan med tillæg 4
Planforslagene er i offentlig høring fra den 1. september til den 27. oktober 2014.

Borgerrepræsentationen har den 21. august 2014 vedtaget forslag til tillæg til lokalplan 432 Carlsberg II med kommuneplantillæg.
Planforslagene supplerer rammelokalplanen for Carlsberg-området og muliggør en bebyggelse med boliger, institutioner, erhverv og butikker.

Lokalplanforslaget - del 1 (pdf)
Lokalplanforlsaget - del 2 (pdf)

Indstilling og beslutning (eksternt link)

GÆLDENDE LOKALPLAN

GÆLDENDE LOKALPLAN

Lokalplan med tillæg nr. 3
Bekendtgjort d. 23. maj 2014

Tillæg 3 gør det muligt at etablere et erhvervsdomicil på op til 4.500 m2 og fastlægger den bevaringsværdige villa, Carlsberghus til boligformål. Den eksisterende have åbnes for offentligheden, og der etableres en eller flere stiforbindelser på tværs af grunden.

"Lokalplan 432 tillæg 2 og 3 - del 1" (pdf)
"Lokalplan 432 tillæg 2 og 3 - del 2" (pdf)
"Bekendtgørelse" (pdf)

Lokalplan 432 på Københavns Kommunes hjemmeside (eksternt link)

RAMMELOKALPLAN

RAMMELOKALPLAN

Lokalplan 432 Carlsberg II
Bekendtgjort den 18. februar 2009

Lokalplanen udgør - sammen med et tillæg til Kommuneplan 2005 - det planmæssige grundlag en omdannelse af Carlsberg til et nyt bykvarter. 

Foruden det ca. 33 ha store Carlsberg-område omfatter lokalplanen naboarealer ved Bjerregårdsvej, Vesterfælledvej og Enghave Station.

"Lokalplan 432 Carlsberg II - del 1" (pdf)
"Lokalplan 432 Carlsberg II - del 2" (pdf)
"Tillæg nr. 22 til kommuneplan 2005" (pdf)
"Bekendtgørelse" (pdf)

Tidligere planer

Tidligere planer

Lokalplanen med tillæg 2
Bekendtgjort den 4. oktober 2012

Tillæg 2 gør det muligt at etablere et nyt campusområde. I det nye campusområde med op til 87.000 m² byggeri kommer der også boliger, kontorer, butikker og parkeringskælder.

"Lokalplan 432 tillæg 2" (pdf)
"Bekendtgørelse" (pdf)
"Tillæg nr. 4 til kommuneplan 2011" (pdf)

Tillæg 1 er aflyst ved bekendtgørelsen af tillæg 2
Bekendtgjort den 18. april 2012

Tillægget giver mulighed for etablering af i alt 4.500 m² butiksareal

"Lokalplan 421 tillæg 1 - AFLYST" (pdf)
"Bekendtgørelse" (pdf)

Kommuneplan

Kommuneplan

Kommuneplanen bestemmer overordnet, hvor meget og hvad der må bygges på Carlsbergs ca. 33 hektar store areal i Københavns Kommune. Der kan i alt bygges 600.000 etagemeter inkl. bevarede og fredede bygninger. Minimum 45% kan anvendes til boliger. Resten kan anvendes til erhverv, butik, offentlige institutioner m.v. Der kan i alt etableres 22.000 m2 butik i området.

Planramme og detailhandelsramme - (uddrag af kommuneplan) krav til mængde af byggeri og funktioner (pdf)

Udbygningsaftale - gensidig økonomisk aftale om etablering af større infrastrukturanlæg (pdf)
VVM redegørelse (pdf) 

Baggrund for lokalplan

Baggrund for lokalplan

Lokalplan 432 er udarbejdet på baggrund af Entasis Arkitekters vindende masterplan, som består af to bøger.

Entasis oplæg til rammelokalplan:

Bog 1 - vores rum - baggrund (pdf)
Bog 2 - vores rum - byrumsblade, gadeblade og byggeafsnitsblade (pdf)

Masterplan

Masterplan

Masterplan inkl. kommende bygninger, vejforløb etc. for den nye by. 

Se Masterplan (jpg)

Streetscape Design Manual

Streetscape Design Manual

Manual for indretning af gader og veje - skilte, bænke, cykelstativer, affaldsspande, plakatsøjler o.s.v.

Download Streetscape Design Manual (pdf)

Belysningsstrategi

Belysningsstrategi

Belysningsstrategien omfatter planer for belysning af områdets gader, pladser og byrum.

Download Strategi for gade- og udendørsbelysning - Rambøll (pdf)

Særligt for areal beliggende i Frederiksberg Kommune

Særligt for areal beliggende i Frederiksberg Kommune

Knapt 0,5 hektar af Carlsbergs grund ligger i Frederiksberg Kommune. På arealet har to børneinstitutioner til huse i nogle ældre villabebyggelser. 

Frederiksberg Kommunes institution "Carlsvognen" holder til på Rahbeks Allé 19, og København Kommunes "Meninghedsbørnehaven Rahbek" holder til på Rahbeks Allé 17. 

Carlsberg Byen bruger cookies og lokal lagring bl.a. for at huske dine indstillinger statistik. Ved at bruge sitet accepterer du dette. Læs mere her