Nyheder Luk
Søgning Luk
Luk
Luk
Luk

Ny arkitekturpolitik

28. februar 2014
Med kulturminister Marianne Jelved i spidsen lancerede fire ministre i går regeringens nye arkitekturpolitik i Carlsberg Byen.

Mere end 100 interessenter fra branchen var i går mødt op i Café Elefanten til lanceringen af regeringens nye arkitekturpolitik. Kulturminister Marianne Jelved var vært for arrangementet, der bød på oplæg af ikke færre end tre af landets øvrige ministre, Carsten Hansen, minister for by-bolig- og landdistrikter, Kirsten Brosbøl, miljøminister og Rasmus Helveg Petersen, klima-, energi- og bygningsminister.

Baggrunden for den nye arkitekturpolitik er et ønske om at udvikle en politik, der spiller bedre sammen med regeringens øvrige initiativer i forhold til det byggede miljø – hvor mennesket er i centrum - og skabe en politik, der har fokus på kvalitet, bæredygtighed, klimaudfordringer og vækst.

Med udgangspunkt i 4 indsatsområder og 64 initiativer ønsker regeringen blandt andet: At fremme miljømæssig, social og kulturel bæredygtighed, understøtte borgerinvolvering og kommunale arkitekturpolitikker, uddanne børn og unge i arkitekturens potentialer og medbestemmelse og skabe international opmærksomhed om dansk arkitektur.

”Vi skal bygge for mennesker”
Den nye arkitekturpolitik er blevet udformet i tæt dialog med repræsentanter for arkitektur, landskabsarkitektur, rådgiverbranchen og iværksætter en række konkrete initiativer på tværs af forskellige ministres ressort. Målet er at skabe bygninger, byrum og byer, som det er rart for danskerne at leve i og med.

”Vi skal bygge for mennesker. Vi skal skabe byer og steder, hvor det er godt at være, hvor vi kan mødes med hinanden i stimulerende omgivelser, og hvor bygningerne samtidig er en del af løsningen på udfordringer inden for blandt andet vækst, energi og fraflytning,” lyder det fra Marianne Jelved.

Arkitekturen i Danmark berører alle, hver dag over alt. Arkitektur af høj kvalitet, hvor faktorer som æstetik, form og funktion går op i en højere enhed, ser regeringen arkitekturen som et vigtigt bidrag til en positiv samfundsudvikling. Den nye arkitekturpolitik har derfor som omdrejningspunkt at løse nogle af de mere komplekse og anderledes udfordringer, som Danmark står overfor.

”I de kommende år vil stadig flere mennesker søge mod byerne. Det stiller store krav til den måde, vi indretter os på, for flere mennesker samlet på få steder betyder mere støj, trængsel og luftforurening. Derfor skal vi allerede nu have fokus på bæredygtighed i vores arkitekturpolitik, så vi tager hånd om de udfordringer, der vil komme i forbindelse med et højere ressource brug, større mængder affald og klimaforandringer. De udfordringer skal vi løse i tæt samarbejde med borgerne, erhvervslivet og kommunerne, for borgerviljen og lysten til at medvirke til forandring er i høj grad til stede,” siger miljøminister Kirsten Brosbøl, der deltog i dagens præsentation, i en pressemeddelelse.

Byerne i Danmark danner rammen om mange menneskers hverdagsliv. Ud fra et socialt perspektiv kan arkitekturen være med til at sikre, at Danmark hænger sammen. Med den nye arkitekturpolitik er der derfor lagt op til, at der ligger en væsentlig opgave for arkitekter, landskabsarkitekter og planlæggere i at sikre kvalitet i denne udvikling.

”Arkitekturen kan bidrage til, at vi bevæger os fysisk som mennesker og som borgere. Det gælder både aktiv transport og muligheden for at udfolde et aktivt byliv, som skal spejle en mangfoldighed i muligheder og tilgængelighed, så alle kan være med. Både det byggede miljø og landskabsbearbejdninger skal derfor invitere til mangfoldighed, socialt samvær og bevægelse,” lyder det i udspillet til den nye arkitekturpolitik.

De gamle industribygninger i Carlsberg Byen skal sikres
Regeringens nye politik understøtter på mange områder, den udvikling der allerede er sat i gang i blandt andet Carlsberg Byen.

”I Carlsberg Byen søger vi at værne over den kulturarv som den gamle bryggerigrund er en del af, - og mange af de historiske industribygninger blive bevaret i den fremtidige bydel. I det færdigudviklede bykvarter vil cirka 15 pct. af den samlede bygningsmasse bestå af de gamle Carlsberg-bygninger og sammen med de nye bygninger fremstå som en harmonisk helhed,” fortæller Morten G. Fossum, direktør i Carlsberg Byen P/S.

”Samtidig er helhedsplanen for området at sikre et mangfoldigt bykvarter, der er inspireret af de historiske bykerners kvaliteter. Kvarteret vil derfor rumme en tæt bebyggelse med attraktive byrum og pladser, smalle gader og snævre passager, grønne parker osv. Et gennemgående træk vil være, at mange af bygningerne vil rumme butikker i stueplan, og kontorer, uddannelsesinstitutioner og boliger på de øverste etager.”

Arkitekturpolitikken blev præsenteret d. 27. februar 2014 og er udarbejdet i samarbejde med Kulturministeriet, Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Transportministeriet, Udenrigsministeriet, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Undervisningsministeriet, Social-, Børne- og Integrationsministeriet og Sundhedsministeriet.

X

Bliv opdateret om boliger i Carlsberg byen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Cookie infoCarlsberg Byen bruger cookies og lokal lagring bl.a. for at huske dine indstillinger statistik. Ved at bruge sitet accepterer du dette. Hvad er cookies?