Arbejdssituation

Ledige stillinger

Her slår vi stillinger op, når vi er på udkig efter nye kollegaer. Carlsberg Byen P/S søger lige nu en project controller med erfaring fra byggeprojekter.
Project controller med erfaring fra byggeprojekter
 
Har du lyst til at sætte dine faglige og personlige kompetencer i spil i et spændende byggeprojekt, som har historiske dimensioner?
 
Carlsberg Byen søger en Project Controller, som sammen med de to øvrige Project Controllere kan være med til at understøtte bykvarterets bygge- og udviklingsaktiviteter. Du har reference til Finance Director, og ud over de to Project Controllere har økonomifunktionen 4 øvrige medarbejdere.
 
Dine ansvarsområder og væsentlige arbejdsopgaver
Du får ansvaret for din egen portefølje af projekter, herunder den løbende opfølgning på projekternes økonomi. Sammen med projektcheferne deltager du på byggemøderne og fremlægger statusrapportering i forhold til fremdriften i projekterne.
 
Projektporteføljen indeholder elementer fra hele projektets udstrækning fra planlægning og opstart til gennemførelse med afslutning og til salg eller udlejning. Du får således ansvar for hele værdikæden fra start til slut.
 
Dine væsentlige opgaver er:
 • At skabe overblik over projektets økonomi og have styr på detaljerne
 • At deltage i afdelingens økonomirelaterede opgaver omkring budgetlægning, rapportering og regnskab
 • At udarbejde diverse analyser til understøttelse af dialogen med projekternes deltagere
 • At være en aktiv sparringspartner for hele organisationen i forhold til den økonomiske styring af vores projekter
 • At deltage i den løbende udvikling af afdelingens processer
 • At være ansvarlig for risikostyring på projekterne
 • At føre overordnet tilsyn med korrekt overførsel af data fra Navision til byggeregnskaber (via Jetreports)

Faglige kvalifikationer

 • Du har en videregående økonomisk uddannelse på minimum HD-niveau – gerne med revisionsbaggrund.
 • Du har din værktøjskasse i orden på det regnskabs- og økonomimæssige område. Hertil kommer nogle års erfaring som Project Controller af komplekse byggeprojekter.
 • Du er stærk i anvendelsen af it og i brugen af ERP-systemer, superbruger i Excel, og du må gerne have kendskab til VBA-programmering.
Carlsberg Byen anvender Dynamics NAV.
 
Personlige kvalifikationer:
 • Du har en god analytisk tilgang til opgaverne kombineret med en stærk kommerciel interesse og forståelse.
 • Du arbejder struktureret og er vant til selvstændigt at løse dine opgaver. Du trives i rollen med ansvaret for økonomien, og du tager gerne initiativet og er opsøgende i din ageren.
 • Din holdning er service- og handlingsorienteret i et miljø, hvor tonen er ligefrem og ofte direkte, og du foretrækker en konstruktiv dialog med dine kolleger.
 • Du sætter en ære i at have styr på detaljer, samt at tingene stemmer, og du går ikke på kompromis med kvaliteten af dit arbejde – heller ikke i perioder med stor travlhed.
 • Du trives socialt i samarbejdet med andre, hvor både dine faglige bidrag til teamet og dit gode humør værdsættes. 
Du tilbydes
Hos Carlsberg Byen får du en udfordrende og krævende stilling, hvor du som en central person i økonomifunktionen får indflydelse på den videre udvikling og styring af byudviklingens mange forskellige projekter. Du får gode muligheder for at sætte dit præg på en udviklingsorienteret virksomhed, hvor visioner og fornyelse er nøgleord. Arbejdsstilen er dynamisk og præget af en teamånd, hvor man er serviceorienteret, konstruktiv og løsningsorienteret.
Byliv i Carlsberg Byen

Om Carlsberg Byen P/S - I 2012 blev udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S stiftet, og vi gik straks i gang med arbejdet for at omdanne området til Københavns nye bykvarter med boliger, byrum, butikker, institutioner, byliv, kultur og erhvervslokaler. Alt det der skal til for at skabe et levende kvarter.

Læs mere

Organisationen - Vi er cirka 40 medarbejdere på kontoret i Carlsberg Byen, der hver dag arbejder for at indfri de store visioner og ambitioner, der er lagt for bykvarteret. Vi supplerer hinandens fagligheder, for her arbejder arkitekter, kommunikatører, økonomer, bylivsarrangører, erhvervs- og boligrådgivere, jurister og ikke mindst udviklings- og projektchefer side om side, når beslutninger skal træffes.

Se organisationen
Rejsegilde på Bindesbøll
Send mig erhvervsnyheder fra carlsberg byen
 • Tak for din tilmelding!
 • Fejl Formularen er ikke udfyldt korrekt. Prøv igen.
Tilmelding til Carlsberg Byens nyhedsbrev
 • Tak for din tilmelding!
 • Fejl Formularen er ikke udfyldt korrekt. Prøv igen.