Politik for dataetik

Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S har en godkendt politik for, hvordan vi tager ansvar for og arbejder med dataetik og dataanvendelse. Dataetik vil som øvrige forretningsmæssige hensyn indgå i overvejelserne om større strategiske forretningsbeslutninger og understøtte vores forretningsmodel, værdigrundlag og vision.

FORMÅL
I forbindelse med Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S aktiviteter sker der dataindsamling på forskellige områder. Formålet med nærværende politik er at redegøre for vores generelle dataindsamling og -anvendelse med henblik på at sikre transparens. Nærværende politik for dataetik suppleres af vores beskrivelser af brug af cookies og indsamling af data samt vores privatlivspolitik, der alle er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Vores arbejde med dataetik har taget udgangspunkt i Det Dataetiske Kompas fra Dataetisk Råd, og vi har særligt fokus på følgende områder:

  1. Selvbestemmelse
  2. Ansvarlighed
  3. Ordenlighed
Vores mål for dataetisk adfærd er til enhver tid at have en ansvarlig brug af data samt at skabe gennemsigtighed i virksomhedens dataindsamling, datahåndtering og dataudvikling. Vores dataetiske adfærd skal bidrage positivt til kundernes tryghed med udgangspunkt i, at de data, kunden overgiver til Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S, er kundens egne og behandles inden for de gældende lovmæssige rammer.

INDSAMLING OG ANVENDELSE AF DATA
De data, som vi indsamler og anvender, kan både være personhenførbare og ikke-person henførbare data. Der er primært tale om data i relation til vores udvikling og salg af boliger samt udlejning og salg af erhvervslokaler i Carlsberg Byen. 

Vi anvender primært data, der er indsamlet i) direkte fra kunder, ii) via anerkendt tredjepart iii) fra offentlige tilgængelige kilder. Vi anvender den indsamlede data til markedsføring, statistik, analyse og udvikling med henblik på at øge forståelsen af vores kunders behov og præferencer. 

Vores kunder har ret til at anmode om indsigt i deres oplysninger, og vi skal i forbindelse med enhver anmodning oplyse, hvilke oplysninger, der opbevares og behandles om kunden, og på hvilket grundlag, behandlingen sker.

Vi værner om sikkerheden for behandlingen af persondata og andre data og sikrer, at disse data ikke opbevares i et længere tidsrum, end det er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende databehandles.

Du kan læse mere om vores behandling af dine data og personoplysninger her samt vores cookiedeklaration her