Byggeriet af Carlsberg Station er gået i gang

1. april 2014
Den 1. april 2014 blev byggeriet af den nye Carlsberg Station i bykvarteret skudt i gang. Stationen vil stå klar i 2016 og det forventes, at den på sigt bliver en af landets mest travle S-togsstationer.
Den nye Carlsberg Station bliver Carlsberg Byens centrale kollektive trafikknudepunkt med adgang til S-togsnettet og omstigning mellem tog og busser. Stationen bliver de togrejsendes første møde med Carlsberg Byen.

 ”Carlsberg Station kommer til at spille en vigtig rolle i hele den trafikale infrastruktur for bykvarteret, og igangsætning af byggeriet markerer en betydelig milepæl for os. Stationen vil gøre det endnu lettere at komme til og fra bykvarteret for de mange studerende, beboere og ansatte, der vil have deres daglige gang her,” siger Morten G. Fossum, som er kommerciel direktør i udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S.

Han understreger, at Carlsberg Station er en del af en større plan for at sikre en optimal infrastruktur i det nye bykvarter:

”Det er essentielt, at trafikforholdene i Carlsberg Byen er velfungerende for alle trafikanter, hvad enten man er med offentlig transport, til fods, på cykel eller i bil. Og derfor vil de gode kollektive forbindelser, som den nye station kommer til at tilbyde, blive suppleret med både omfangsrige gangarealer og cykelstier samt parkeringskældre med samlet set ca. 4.000 parkeringspladser.”

DSB, som sammen med Banedanmark overtager driften af stationen, når den står klar i 2016, er også begejstrede for udsigterne til en ny, moderne station. De forventer, at Carlsberg Station bliver en af landets mest benyttede stationer med omkring 24.000 rejsende om dagen.

”Vi glæder os til at betjene de mange rejsende, der dagligt kommer til at benytte stationen i den helt nye bydel, som udbygningen af Carlsberggrunden er. Med den centrale placering stationen får, bliver det attraktivt at tage toget,” siger Aske Wieth-Knudsen, der er chef for stationsplaner i DSB.

Om byggeriet
Den nye station er tegnet af Gottlieb Paludan Architects og støder op til Professionshøjskolen UCC’s nye uddannelsescampus. Hele byggeriet på 82.000 m2 vil huse UCC’s campus, detailhandel, erhverv og et 100 m højt boligtårn.

Pladsen foran stationen bliver en integreret del af byggeriet, idet der bliver bygget to store plateauer ud over skinner og perron på Carlsberg Station, hvor der bliver plads til cykelparkering. Foruden tre nedgange fra den nye stationsplads ved UCC byggeriet, vil der også komme adgang til den nye station fra Vesterfælledvej ved Sønder Boulevard.

I forbindelse med den nye station bliver der desuden etableret en ny cykelsti, der vil forbinde Sønder Boulevard med Valby langs baneterrænet, og der bliver bygget en ny vejbro over baneterrænet, som skal lede bilerne fra Vigerslev Allé og ind til Carlsberg Byen.

Carlsberg Station vil ligge cirka 200 meter fra Enghave station, der vil blive nedlagt, når den nye station er taget i brug i 2016.

Carlsberg Station projekteres og udføres af Carlsberg Byen som bygherre. Banedanmark og DSB overtager stationen, når den står færdig.