Aftale om ny Europaskole paa plads

26. august 2014
Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har nu godkendt købsaftalen om opførelsen af Danmarks første Europaskole i Carlsberg Byen. Skolen bliver på ca. 14.000 kvadratmeter, får plads til 900 elever og skal afhjælpe behovet for internationale skolepladser i København.

et ønske er indfriet

En Europaskole i København har længe stået højt på ønskelisten hos politikere og erhvervslivet i hovedstaden og i sidste uge blev ønsket realiseret, da landets første Europaskole åbnede i midlertidige lokaler i Skolen i Sydhavnen.

Med Borgerrepræsentationens godkendelse af den betingede købsaftale om opførelse og overdragelse af en nøglefærdig Europaskole, er den endelig beslutning om skolens fremtidige placering nu truffet. Europaskolen bliver opført som et ca. 14.000 kvadratmeter nybyggeri i Carlsberg Byen og bliver nabo til de to fredede bygninger, Maskincentralen og Kedelhallen.

Det er tanken, at Europaskolen med sin placering i Carlsberg Byen skal tiltrække elever fra hele hovedstadsområdet og være et særligt tilbud i Ørestadsregionen.

”Skolen passer godt ind i Carlsberg Byens planer om at udvikle et mangfoldig og attraktiv bykvarter med masser af liv. Det nye bykvarter kommer i forvejen til at rumme en af landets største uddannelsescampus, Carlsberg Campus, hvor Professionshøjskolen UCC’s 10.000 studerende vil have deres daglige gang. Hertil kommer der også en helt ny S-togsstation, Carlsberg Station, som skal servicere de mange pendlere og beboere i det nye bykvarter,” fortæller Morten G. Fossum, der er direktør i udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S.

Der vil senere på året blive afholdt en totalentreprisekonkurrence i omvendt licitation efter forudgående prækvalifikation i henhold til EU´s udbudsdirektiv. Ud over selve Europaskolen på ca. 14.000 kvadratmeter udbydes også en P-kælder med plads til ca. 230 parkeringspladser. 

Attraktivt for internationale arbejdstagere
Behovet for internationale skolepladser er aktuelt, fordi København gerne vil være med til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til hovedstaden.

”Vi skal sikre vækst og arbejdspladser i København, og vi ved, at gode, internationale skoler er afgørende for at tiltrække højt kvalificerede internationale medarbejdere. Jeg har længe arbejdet for at vi kan få en europaskole i København. Nu er det lykkedes ikke mindst på grund af hjælp fra en række fonde,” siger overborgmester i Københavns Kommune, Frank Jensen.

Foruden midler fra Københavns Kommune er det de fire fonde Realdania, Novo Nordisk Fonden, Nordea-fonden og Industriens Fond, der står for den samlede finansiering af skolen.

Første spadestik til den nye Europaskole vil efter planen blive taget i løbet af 2016 og i efteråret 2018 kan de første elever gøre sig klar til at flytte ind i de nye lokaler i Carlsberg Byen.

Fakta om Europaskolen
Det er Københavns Kommune, der skal drive den nye Europaskole, som bliver administrativt tilknyttet det eksisterende Skt. Annæ Gymnasium i Valby. Undervisningen af de første børnehaveklasser samt 1. klasser er netop begyndt på en midlertidig placering i Skolen i Sydhavnen i den sydlige del af København.

Læs mere om Europaskolen på escph.sag.dk