Vejskilt i carlsberg byen

Carlsberg Byen får 12 nye gadenavne

9. september 2014
Der bygges på livet løs i Carlsberg Byen, og om få år står de første nye bygninger klar til indflytning. I den forbindelse har 12 nye gader og pladser i bykvarteret nu fået navne, som alle har relation til områdets historie.
Udviklingen af Carlsberg Byen har for alvor taget fart det seneste år, og i takt hermed bliver der behov for flere veje og pladser i det nye bykvarter, ligesom byudviklingen medfører en ændring af eksisterende gadenavne. Derfor har Københavns Kommunes Vejnavnenævn netop godkendt 12 nye plads- og gadenavne i Carlsberg Byen i København.

Flaskehalsen, Humletorvet og Bohrs Gade er bare nogle af de nye gadenavne, man snart vil støde på i det nye bykvarter. Navnene har alle reference til områdets historie og de mere end 160 år, hvor den 33 hektar store grund husede landets største bryggeri og den legendariske bryggerfamilie, Jacobsen.

”Den visionære brygger J.C. Jacobsen og hans søn Carl Jacobsen har begge sat deres afgørende præg på dansk erhvervsliv og det danske kulturliv. Den arv ønskede vi skulle afspejle sig i navngivningen af de mange nye gader og pladser, som skal danne rammen om Carlsberg Byen,” fortæller Morten G. Fossum, direktør i udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S.

I den sydøstlige del af Carlsberg Byen har de nye navne forbindelse til ølbrygning og produktion. Her finder man blandt andet Flaskehalsen, Humletorvet og Lagergade. Står man i den sydvestlige del af bykvarteret, vil man støde på navne som Bohrs Gade, Johanne Møllers Passage og Franciska Clausens Plads – alle navne, der relaterer sig til personer med tilknytning til området og den tidligere brygger J.C. Jacobsens engagement i dansk kulturliv.

Navneforsker fra Københavns Universitet Line Sandst, som er i gang med en ph.d. afhandling om navngivning af gader i København, mener, at de nye gadenavne stemmer fint overens med værdierne i det nye bykvarter:

”Gadenavne er en vigtig del af branding af et nyt bykvarter, fordi de er med til at fortælle en historie. Det ser vi også i Carlsberg Byen, hvor bykvarterets unikke historie klart kommer til udtryk i navngivningen.”

Gaderne i Carlsberg Byen har som nævnt alle reference til områdets historie, men det er ifølge forskeren ikke det eneste fællestræk.

”Navngivningen er klassisk i sin form idet alle navne på nær ét har traditionelle efterled – som fx gade, passage og torv. Her skiller Flaskehalsen sig ud som et lidt finurligt gadenavn,” siger Line Sandst.

Et nyt bykvarter tager form

Over de næste 10-15 år vil Carlsberg Byen forvandle sig fra en historisk bryggerigrund til et moderne og klimavenligt bykvarter – og allerede i 2016 forventes det første byggeri på i alt 82.000 m2 at stå klar. Ud over Professionshøjskolen UCC, skal byggeriet huse butikker, erhvervslejemål og boliger. Byggeriet får blandt andet et 100 meter højt boligtårn, som snart vil kunne ses skyde op blandt fredede bygninger i Carlsberg Byen. Senere i 2014 starter byggeriet af 22 forskerboliger i udkanten af J.C. Jacobsens Have.

 Infrastrukturen er på alle måder en vigtig del af det nye bykvarter, og i april blev første spadestik taget til den nye S-togsstation, Carlsberg Station, som efter planen er klar til brug i 2016 sammen med Carlsberg Campus. Også etableringen af Carlsberg Byens nye hovedindfaldsvej fra Valby Langgade er skudt i gang. Den nye gade, som forventes klar i efteråret 2015, kommer til at hedde J.C. Jacobsens Gade. 

De i alt ca. 600.000 etagemeter, som Carlsberg Byen kommer til at udgøre, forventes fordelt med ca. 45 % til butikker og erhverv, ca. 45 % til boliger og ca. 10 % til kultur, idræt og institutioner.

De nye plads- og gadenavne trådte i kraft d. 1. august 2014 og vil blive taget i brug efterhånden, som bydelen og gaderne tager form. 

Fakta om de nye plads- og gadenavne i Carlsberg Byen (se kort)

Sydøst: Ølproduktion og stationsbyggeri
Byggeriet af Carlsberg Station i den sydøstlige del af Carlsberg Byen er i fuld gang, og den nye station får en stor stationsplads, der fremover kommer til at hedde Tapperitorvet. Den store plads i nærheden af stationen kommer til at hedde Humletorvet.

Rundt om torvet bliver der bygget et 82.000 m2 stort byggeri, som bl.a. indeholder boliger, erhverv og Professionshøjskolen UCC. De omkringliggende gader og pladser får navnene Flaskegade, Lagergade, Flaskehalsen, Kildepladsen og Gærtorvet.

Den eksisterende gade, Olivia Hansens Gade, opkaldt efter den første forkvinde for Kvindelige Bryggeriarbejderforbund, bliver opdelt i to dele af en kommende bygning. Den sydlige del af den nuværende Olivia Hansens Gade ændrer derfor navn til Kuskenes Gade.

Sydvest: Bryggeriarbejdere og atomfysikere
I den sydvestlige del af Carlsberg Byen er det personer med relation til den historiske bryggerigrund, der har lagt navn til de mange nye gader og pladser.

Johanne Møllers Passage har således fået navn efter den kvindelige medarbejder, der har været længst tid på bryggeriet – nemlig 65 år fra 1889-1954.

J.C. Jacobsen havde i sit testamente bestemt, at hans hus efter hans død skulle fungere som æresbolig for enten kunstnere, forfattere eller videnskabsmænd. Blandt de prominente beboere var den Nobelprisvindende fysiker Niels Bohr den person, der boede længst tid i Æresboligen (fra 1932 til sin død i 1962). Den nye hovedgade, der kommer til at gå langs J.C. Jacobsens Have fra Vigerslev Allé og til Ny Carlsberg Vej, kommer derfor til at hedde Bohrs Gade efter Niels Bohr og hans søn Aage Bohr, der ligesom som sin far modtog Nobelprisen i Fysik.

Bryggeren J.C. Jacobsens var meget engageret i dansk kulturliv, og to nye pladser, Franciska Clausens Plads og Købkes Plads i den vestlige del, er derfor opkaldt efter de to danske malere Franciska Clausen (1899 – 1986) og Christen Schiellerup Køpke (1810 – 1848).