Interview med Kevin Bendix bylivsmedarbejder

12. april 2016
Om Kevin Bendix: Oprindeligt handelsuddannet, men har i mange år været involveret i film- og tv-arbejde og har bl.a. været involveret i afviklingen af Københavns Karneval og produktion af Dansk Melodi Grand Prix. Siden 2004 har Kevin arbejdet med at skabe midlertidigt byliv bl.a. på Enghave Plads.
Hvorfor er byliv vigtigt for Carlsberg Byen?
Et spirende, inspirerende og inkluderende byliv er essentielt for en hvilken som helst by. Og Carlsberg Byen er og bliver i høj grad et væsentlig bykvarter i København. Et sprudlende byliv bringer brugere, borgere, beboere og gæster tættere sammen igennem fælles oplevelser og samhørighed.
 
Hvad er det bedste ved at arbejde med byliv i Carlsberg Byen?
At arbejde med et område som Carlsberg Byen kommer kun én gang i livet. Ingen byudviklingsområder i Danmark har været mere ”hemmelige” - det var jo tidligere en lukket bryggerigrund - og samtidig så store og med så meget historie. For en kreativ byudvikler som mig kan det ikke blive meget større.
 
Hvad er den største udfordring ved at arbejde med byliv i Carlsberg Byen?
Helt praktisk er der selvfølgelig nogle logistiske udfordringer forbundet med byggeriet og udviklingen af Carlsberg. Derudover er det vigtigt, at vi får et bykvarter, hvor der er liv både inde i husene og mellem husene, også når kvarteret står færdigt, og selskabet Carlsberg Byen ikke er her længere til at understøtte bylivet. Derfor har vi fokus på både det midlertidige og det blivende byliv. Det gør vi bl.a. ved at skabe dialog med kvarterets nuværende og kommende brugere og beboere og involvere dem i arbejdet med byliv både nu og på sigt.
 
Hvilken slags arrangementer vil vi se i Carlsberg Byen i den kommende tid?
Vores fokus denne sommer er på events for børn, unge og familier i dagtimerne. Men vi har samtidig også fokus på skæve og kulturelt udfordrende events med kant for voksne. Og hvis magien kan opstå i samarbejde med lokale borgere og professionelle aktører fra Vesterbro, Frederiksberg og Valby, vil det være endnu mere fantastisk.
 
Har du en idé til arrangementer eller events i Carlsberg, kan du skrive til byliv@carlsbergbyen.dk