Dansehallerne kan forblive i carlsberg byen

30. juni 2016
Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S og Dansehallerne har sammen skabt rammen for, at Dansehallerne kan blive i Carlsberg Byen.
Dansehallerne er et af Nordeuropas største fora for moderne dans og har haft til huse i et midlertidigt lejemål i den nedlagte mineralvandsfabrik Tap E i Carlsberg Byen. Tap E skal omdannes til bl.a. boliger, kontorer og butikker. Derfor har Carlsberg Byen sammen med Dansehallerne indgået aftale om, at Dansehallerne kan forblive i Carlsberg byen med placering i den fredede bygning Kedelhallen.

Om Dansehallernes kommende placering i Carlsberg Byen siger bestyrelsesformand for Carlsberg Byen P/S, Henrik Heideby:

”Carlsberg Byen er et utroligt spændende udviklingsprojekt med mange historiske rødder, hvilket Kedelhallen er et godt eksempel på. Dansehallernes indtog i bygningen er på fornem vis med til at binde områdets historie og tilknytning til kulturlivet sammen med det moderne bykvarter.”

Administrerende direktør, Carlsberg Byen P/S, Jens Nyhus, uddyber:

”Vi er rigtigt glade for, at vi sammen med Dansehallerne nu har skabt mulighed for, at Dansehallerne kan forblive i Carlsberg Byen. Dansehallerne er i betydelig grad med til at skabe et levende og mangfoldigt bykvarter, hvor der er liv både i og mellem bygningerne – et bykvarter, hvor man har lyst til at bo, arbejde og færdes.”

Også hos Dansehallerne er man glade for, at dansemiljøet kan blive i Carlsberg Byen. Dansehallernes direktør og kunstneriske leder Efva Lilja fortæller:

”Vi var blandt de første kulturinstitutioner, som flyttede ind i Carlsberg Byen, og vi føler os i høj grad som en del af bykvarterets DNA. Derfor har vi også sammen med Carlsberg Byen gjort meget for at afsøge mulighederne for at finde en permanent placering. Det er skønt, at det er lykkedes, og det er endnu bedre, at det er den smukke og helt fantastiske bygning, Kedelhallen, som danner rammen for vores fremtidige virke. Vi glæder os meget til at byde alle indenfor”.

Dansehallerne

Om Kedelhallen
Kedelhallen blev opført fra 1925-1928 af arkitekt Carl Harild. Byggeriet blev anset som et af samtidens stærkeste eksempler på funktionel industriarkitektur. Bygningen er på ca. 4.500 m2 fordelt på to etager med indgang i stuen og en stor højloftet buehal på anden etage. Ud over Dansehallerne skal bygningen huse butikker, restaurant og café i stueetagen.

Om Dansehallerne
Dansehallerne er en national platform og en ledende institution for ny koreografisk scenekunst. Dansehallerne driver en profileret og internationalt konkurrencedygtig koreografisk virksomhed, som orienterer sig mod nyskabende arbejds- og præsentationsformer, som tiltrækker en bred og forskelligartet del af befolkningen. Dansehallerne er en selvejende institution med driftsstøtte fra Kulturministeriet og Københavns Kommune. Hovedafdelingen ligger i Carlsberg Byen og en mindre afdeling ligger i Aarhus. Med afsæt i disse to byer har Dansehallerne aktiviteter i hele landet.