udsigt over carlsberg byen

Stærkt team til Carlsberg Byens næste store byggeri

Error while rendering view [PressReleasesDate]. Please, make sure the rendering is configured properly or contact your administrator.
Carlsberg Byen har netop sammensat det team, der skal stå i spidsen for projekteringen af et af bykvarterets næste store byggerier.
Teamet består af Schmidt Hammer Lassen Architects med Holscher Nordberg Arkitekter, ZÜBLIN, COWI og WERK som alle vil fungere som rådgivere i planlægningsfasen med Carlsberg Byen i spidsen for teamet. Samarbejdet i den indledende fase forventes at føre frem til, at der kan indgås aftale om den endelige byggeentreprise.
 
Byggeriet består af et samlet byggeareal på ca. 36.000 m2 fordelt på ca. 17.000 m2 bolig, 7.000 m2 erhverv, 2.000 m2 detail, café og restaurant samt 10.000 m2 kælder. Byggeriet er et karrébyggeri samt et 80 meter højt tårnhus med boliger beliggende i den nordvestlige del af Carlsberg Byen og er en del af den lokalplan, Københavns Kommune godkendte den 15. december 2016. Adm. dir. i Carlsberg Byen Jens Nyhus siger om det nye team: "Vi er meget tilfredse med, at det endnu engang er lykkedes os at samle nogle af de tungeste og dygtigste i branchen til et af Carlsberg Byens projekter. Alle tre parter har med deres historik og meritter på hvert deres område bevist, at de hører til blandt de bedste i dansk byggeri, og de indledende møder har dertil vist, at den interne kemi også er på plads".
 
Senior Partner Kristian Ahlmark hos Schmidt Hammer Lassen siger om byggeriet: "Der er mange ting i spil på dette unikke sted i København. Det kommende byggeri indgår i den særlige historiske kontekst af Carlsberg med sin tætte beliggenhed ved Elefantporten, hvor det skal danne bindeled mellem to af de offentlige pladser, Ottilia Jacobsens Plads og Bryggernes Plads. Beliggenheden, med historiske naboer og et faldende terræn, skaber en spændende byggeteknisk udfordring. Samtidig vil tårnhuset løfte sig op over Carlsberg Byen og blive en del af Københavns nye skyline. Bygningen bliver dermed et referencepunkt, der både historisk og fysisk vil være med til at binde byen sammen, og vi ser frem til at arbejde med opgaven".
 
Teknisk direktør i ZÜBLIN Per Engsø Larsen udtaler om samarbejdet: "I ZÜBLIN ser vi frem imod samarbejdet. Carlsberg Byens tilgang til tidlig involvering passer godt sammen med ZÜBLINs egen samarbejdsmodel teamconcept. Det er vores erfaring, at alle parter har gavn af denne tilgang, hvor relevante kompetencer bringes i spil allerede i planlægningsfasen. Det muliggør optimering af både kvalitet, tidsplanlægning og økonomi."
 
Frans Dupont, Senior Vice President COWI Byggeri siger om Carlsberg Byens samarbejdsmodel: "Vi er glade og stolte over at være med til at projektere den unikke bydel, som Carlsberg Byen udgør. Vi er kommet godt fra start og ser meget frem til at gennemføre projektet i Carlsberg Byens særlige samarbejdsmodel med bl.a. tæt og tidligt samarbejde mellem rådgivere, entreprenør og Carlsberg Byen, korte beslutningsprocesser og videndeling på tværs af igangværende projekter."
 
Tidlig inddragelse af parterne
Den tidlige inddragelse af parterne i processen er kendetegnende for Carlsberg Byens byggeprocesser. Også ved tidligere byggerier er alle parter inviteret med i projekteringen fra dag 1 i en rådgivende rolle. Carlsberg Byens adm. direktør Jens Nyhus siger om samarbejdsmodellen:
 
"Det ligger i Carlsberg Byens DNA at tænke innovativt, hvilket samarbejdsmodellen er et eksempel på. Ved at forpligte og engagere parterne tidligt i processen opnås der et større ejerskab og en større samarbejdsvilje, hvilket højner kvaliteten i det færdige byggeri, samtidigt med at der opnås en meget præcis styring af tidsplan og økonomi i gennemførelsesfasen."
 
Samarbejdet om at udvikle og detaljere projektet sker med en åben økonomi, hvor entreprenøren lægger sine priser og kalkulationer frem. Dermed undgås mange af de tvister, der ofte opstår, når der bydes på den gammeldags måde, og ligeledes kan Carlsberg Byen som bygherre løbende prioritere sine valg og dermed få det bedste byggeri for pengene.

Kontaktinformation
Carlsberg Byen: Pressechef Peter Krab, 29833747 eller pk@carlsbergbyen.dk
Schmidt Hammer Lassen Architects: Presseansvarlig Pia Dandanell Parrot, 21190686 eller pdp@shl.dk
ZÜBLIN: Kommunikationskoordinator Mikkel Lindblad Szlavik, 28107990 eller mikkel.szlavik@zueblin.dk
COWI: Senior Vice President Frans Dupont, 5640 0000 eller fdu@cowi.com
Mennesker på Tapperitorvet

Byrum i Carlsberg Byen -

Der bliver i alt anlagt 25 byrum og haver i Carlsberg Byen, og mange af dem står allerede klar nu. Nogle er store, åbne pladser med liv og udendørsservering fra de nærliggende caféer, som man kender det fra indre København. Andre byrum er gemt mere af vejen - til dem, der har brug for en stille stund. Se de 25 byrum

Når fortid, nutid og fremtid forenes -

Carlsberg blev grundlagt i 1847 af den visionære brygger J.C. Jacobsen, som dermed lagde grundstenen til en moderne dansk bryggerivirksomhed. Men der er meget mere historie at hente. Her kan du få styr på de vigtigste fakta om bryggeriet, der på mange måder har formet det fundament, Københavns nye bykvarter bygger på.  Mærk historiens vingesus
lagerkælder 3 i carlsberg byen