Persondatabehandling på Carlsbergbyen.dk

Når du besøger vores hjemmeside og bruger hjemmesidens forskellige tjenester, vil vi på forskellig vis behandle personoplysninger om dig. Du kan i denne underretning læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af ved din brug af vores hjemmeside.

Underretning om indsamling af personlige oplysninger

Når vi indsamler personoplysninger om dig, skal vi efter databeskyttelsesforordningens  artikel 13* give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysningerne direkte fra dig.

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

1. Carlsberg Byen P/S er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
3. Kategorier af personoplysninger.
4. Modtagere eller kategorier af modtagere
5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
6. Opbevaring af dine personoplysninger
7. Retten til at trække samtykke tilbage
8. Dine rettigheder
9. Klage til Datatilsynet

Nedenfor finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.

*[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.


Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Carlsberg Byen P/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Carlsberg Byen P/S
Ny Carlsberg Vej 140
1799 København V

CVR-nr.: 33648499

Telefon: +45 70 22 17 99

Mail: cby@carlsbergbyen.dk

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du besøger vores hjemmeside og bruger hjemmesidens forskellige tjenester, vil vi på forskellig vis behandle personoplysninger om dig. Du kan i denne underretning læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af ved din brug af vores hjemmeside:

Cookies

Vi bruger cookies, og det gør vi for at tilpasse og forbedre indholdet og øge relevansen for dit besøg. Denne hjemmeside anvender cookies til følgende formål:

  • Identificering og autorisering ved beskyttet indhold.
  • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer.
  • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores hjemmeside.

Vi anvender cookies i overensstemmelse med cookiebekendtgørelsen (BEK nr. 1148 af 09/12/2011). Vil du vide mere om disse cookies, og hvordan du fjerner dem, kan du læse mere i vores cookie-politik på Vi anvender cookies i overensstemmelse med cookiebekendtgørelsen (BEK nr. 1148 af 09/12/2011). Vil du vide mere om disse cookies, og hvordan du fjerner dem, kan du læse mere i vores cookie-politik på www.carlsbergbyen.dk/cookies

 

Registrering i køberkartotek

Hvis du registrerer dig i Carlsberg Byens Køberkartotek, vil du være blandt de første til at modtage information vedrørende nye projekter i Carlsberg Byen og andet relevant information om vores produkter og virksomhed via e-mail eller telefon. Hvis du også anmoder om at blive ringet op, vil vores boligrådgivere kontakte dig på telefon. Det er op til dig, om du ønsker at lade dig registrere i vores køberkartotek, og vi behandler alene dine personoplysninger, såfremt du har samtykket hertil, jf. markedsføringslovens § 10, stk. 1 samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.


Tilmelding til nyhedsbrev og Erhvervsnyt

Ved tilmelding til Carlsberg Byens nyhedsbrev sender vi dig nyhedsbreve med information vedrørende Carlsberg Byen og relevante oplysninger om vores produkter og virksomhed. Du vil alene modtage nyhedsbrev, såfremt du har anmodet herom og således samtykket hertil, jf. markedsføringslovens § 10, stk. 1, samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Ved tilmelding til Carlsberg Byens Erhvervsnyt modtager du løbende nyhedsbreve med erhvervsrelateret information om Carlsberg Byen. Du vil alene modtage nyhedsbrev, såfremt du har anmodet herom og således samtykket hertil, jf. markedsføringslovens § 10, stk. 1, samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.


Kontakt erhverv og bolig

Ved udfyldning af en kontaktformular på vores hjemmeside vil vi kontakte dig via e-mail eller telefon for at give dig mere information vedrørende den bolig eller det erhvervslejemål, du har vist interesse i. Du vil alene blive kontaktet, såfremt du har anmodet herom, og vi behandler alene dine personoplysninger, såfremt du har samtykket hertil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

 

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
De personlige oplysninger vi indsamler, er dit navn, telefonnummer og din e-mailadresse samt IP-adresse og logging af adfærd på hjemmesiden baseret på cookies.
 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre. Personoplysningerne overlades alene til vores databehandlere.

 

5. Overførsel til modtagere i tredjelande

Vi vil i enkelte tilfælde i forbindelse med IT-udvikling, hosting og support overføre dine personoplysninger til databehandlere uden for EU og EØS. Det drejer sig om e-mailsystemet MailChimp, som har servere i USA.

Vi sikrer, at dine personoplysninger og rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med overførslen. Vi kan i den forbindelse oplyse, at MailChimp har tilsluttet sig den såkaldte EU-U.S. Privacy Shield-ordning, jf. databeskyttelsesforordningens art. 45.

Der henvises til Privacy Shield List, hvor de selskaber, der har tilsluttet sig ordningen, er registreret https://www.privacyshield.gov/list.


6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage ovennævnte nyhedsmateriale vedrørende Carlsberg Byen og/eller blive kontaktet af Carlsberg Byen.

 

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Send mig erhvervsnyheder fra Carlsberg Byen

  • Tak for din tilmelding!
  • Fejl Formularen er ikke udfyldt korrekt. Prøv igen.
Tilmelding til Carlsberg Byens nyhedsbrev

Modtag gratis nyt fra Carlsberg Byen cirka en gang om ugen. I nyhedsbrevet har vi bl.a. fokus på livet i bykvarteret, nye boligprojekter og spændende events.

  • Tak for din tilmelding!
  • Fejl Formularen er ikke udfyldt korrekt. Prøv igen.