Erhvervsparkering i Carlsberg Byen

Er du erhvervsdrivende eller arbejder i Carlsberg Byen, kan du sagtens tage bilen på arbejde og parkere i en af de mange parkeringskældre i bykvarteret. Få et hurtigt overblik over pladser og priser her.

Parkeringspladser

Parkering under Humletorvet - Åbn i Google Maps

Parkeringskælderen under Humletorvet er placeret i Carlsberg Byens sydøstlige hjørne under Københavns Professionshøjskoles Campus Carlsberg og pladsen Humletorvet, der også lægger navn til kælderen. P-kælderen er offentlig tilgængelig og rummer 351 parkeringspladser inklusiv handicapparkering. P-kælderen er forberedt til el-biler.

Parkering under Europaskolen og Harild Hus - Åbn i Google Maps

Den nyåbnede p-kælder under Europaskolen er i to etager med i alt 270 pladser. Tilkørsel sker via Bohrsgade, og nedkørslen er placeret i Harild Hus. Opgangene fra parkeringskælderen er markeret med orange vægge og vil føre jer op på enten Ny Carlsberg Vej eller Pasteursvej.

Parkering under Købke Hus - Åbn i Google Maps

Adgang fra Ny Carlsberg Vej.

Parkering under Krøyer Hus - Åbn i Google Maps

Adgang fra Ny Carlsberg Vej.

Parkering under Bindesbøll Hus - Åbn i Google Maps

Adgang fra Constantin Hansens Vej.

 

Priser

Prisen for parkering i p-kælderen er fastsat ud fra markedsvilkår, og betaling kan ske via betalingsautomater og smartphone-apps. Beboere og erhvervslejere i Carlsberg Byen har også mulighed for at leje en fast parkeringsplads eller at lave aftale om permanent p-tilladelse til parkering i kælderen. Det er ikke muligt at anvende en kommunalt udstedt parkeringslicens.

Der er tre erhvervsmodeller for leje af parkering i parkeringskældrene i Carlsberg Byen administreret af APCOA PARKING: 

Dagsparkering: En parkeringsplads i tidsrummet 06.00 til 17.00 i hverdagene til 960,00 kr. ekskl. moms om måneden. Der er ikke en fast plads knyttet til den lejemodel - man holder, hvor der er ledigt og kan holde i alle parkeringskældrene i Carlsberg Byen. 

24/7 parkering: Hold på en p-plads døgnet rundt, alle ugens dage. Heller ikke til denne lejemodel er der knyttet en fast plads. Det koster 1.200,00 kr. ekskl. moms om måneden. 

Fast plads 24/7: Endelig kan man leje en fast plads 24/7 med eksklusivitet; en plads, hvor der ikke må holde andre til 3.000,00 kr. ekskl. moms om måneden.

3.000 p-pladser i Carlsberg Byen

Det færdige Carlsberg Byen vil være et tæt bykvarter, hvor beboere, naboer, børn, voksne, erhvervsdrivende og besøgende kommer hinanden ved. Det gør man bedst uden alt for mange biler i gadeplan, og derfor bygger vi parkeringskældre under byen til at tage sig af bilerne. Det giver god plads i gadeplan til de mange cyklister og gående, der har deres daglige gang i bykvarteret. 

Der kommer op til 3.000 p-pladser, heraf vil de fleste være i underjordiske p-kældre. Af de mange p-pladser vil 65 % være offentlige og 35 % til privat brug.

På kortet herunder kan du se, hvor alle de kommende p-kældre vil være.

Det er et vigtigt led i vores strategi at skabe en moderne infrastruktur, hvor parkering fortrinsvis foregår under jorden, så vi skaber plads til byliv, grønne områder og bløde trafikanter over jorden.
Jens Nyhus, adm. direktør i Carlsberg Byen
Send mig erhvervsnyheder fra Carlsberg Byen

  • Tak for din tilmelding!
  • Fejl Formularen er ikke udfyldt korrekt. Prøv igen.
Tilmelding til Carlsberg Byens nyhedsbrev

Modtag gratis nyt fra Carlsberg Byen cirka en gang om ugen. I nyhedsbrevet har vi bl.a. fokus på livet i bykvarteret, nye boligprojekter og spændende events.

  • Tak for din tilmelding!
  • Fejl Formularen er ikke udfyldt korrekt. Prøv igen.