Mennesker på Tapperitorvet

Til tiden og til pengene

1. juli 2016
Carlsberg Byen P/S overdrager fredag Campus Carlsberg til professionshøjskolen UCC. Campus Carlsberg indgår som del af et af Københavns største byggerier på i alt ca. 90.000 m2 med boliger, kontorer, butikker, p-kælder og en ny S-togsstation, Carlsberg Station, som åbner 3. juli.
I 2012 indgik Carlsberg Byen aftale med professionshøjskolen UCC om at opføre et moderne campus i bykvarteret, Campus Carlsberg, hvor UCC kunne samle sine forskere, undervisere og konsulenter i stærke faglige miljøer. Aftalen var, at det 56.000 m2 store campus skulle stå færdig i juli 2016, og i dag blev byggeriet så afleveret til Professionshøjskolen UCC.

Campus Carlsberg indgår som en del af et i alt ca. 90.000 m2 stort byggeri, der ud over professionshøjskolen også indeholder 32 toværelses lejligheder, erhvervslejemål, butikker, p-kælder, byrum og tilmed en bro fra Vigerslev Allé over til den ny anlagte Bohrs Gade, som er en af tre hovedindfaldsveje til bykvarteret. Det samlede byggeri udgør i alt 15 % af det færdige bykvarter og er med sin blanding af uddannelsesinstitution, erhvervslejemål, butikker og boliger et godt eksempel på Carlsberg Byens vision om, at netop det blandede byggeri og de mange funktioner skaber et levende og mangfoldigt bykvarter.

Halvdelen af erhvervslejemålene er allerede lejet ud, ligesom størstedelen af butikkerne er udlejet. De første beboere flytter ind i de 32 lejligheder 1. september – tre måneder før tid – og søndag den 3. juli åbner Carlsberg Station, som bliver hovedindgangen for offentlig transport til Carlsberg Byen med forventet 24.000 daglige rejsende.

TÆT STYRING EN SUCCES

Carlsberg Byen har færdiggjort det omfattende byggeri til tiden og for boligerne og erhvervsandelenes vedkommende før tid. Ifølge administrerende direktør hos Carlsberg Byen P/S, Jens Nyhus, skyldes det i høj grad den tætte styring af projektet:

”Som bygherre har vi været meget tæt på processen og haft stort fokus på styring og eksekvering. Det er helt klart en væsentlig årsag til, at vi nu kan levere dette store byggeri til tiden og ”til pengene”. Og i forhold til lejlighederne i Humlehuset og p-kælderen står de oven i købet klar tre måneder tidligere end planlagt”.

Senior projektchef Jeppe Mulvad Jeppesen, som er den ansvarlige projektchef hos Carlsberg Byen P/S, fremhæver også det tætte samarbejde som en del af opskriften på det færdige byggeri:

”Vi har haft et tæt og professionelt samarbejde med NCC som totalentreprenør og Arpe & Kjeldsholm som bygherrerådgiver, ligesom vores samarbejde med UCC, som jo overtager langt den største del af projektet, har været yderst professionelt. I forbindelse med byggeriet lykkedes det os derfor også allerede tidligt i byggeprocessen at skabe et fælles mål for alle parter”. 

FAKTA OM BYGGERIET

Byggeriet ligger i det såkaldte byggeafsnit 8, der ud over Professionshøjskolen UCC’s nye uddannelsescampus huser detailhandel, erhverv og det 100 m høje boligtårn med 88 lejligheder, Bohrs Tårn, som står færdigt sommeren 2017. 32 mindre boliger ligger i Humlehuset, hvor de første beboere flytter ind 1. september, tre måneder før tid. Derudover indeholder byggeriet 18 butikker, 2500 m2 erhvervslokaler og en p-kælder med 351 p-pladser. Inklusive Bohrs Tårn er byggeriet i alt ca. 100.000 m2. Halvdelen af erhvervslejemålene er allerede lejet ud, ligesom størstedelen af butikkerne er udlejet.

Campus Carlsberg, som er campus for Professionshøjskolen UCC udgør ca. 56.000 m2.  Efter sommerferien forventes ca. 10.000 studerende at få deres daglige gang på campus. Læs mere her. 

Carlsberg Station åbner 3. juli 2016 og forventes at blive blandt Københavns fem mest benyttede med 24.000 daglige rejsende.  Stationen bliver Carlsberg Byens centrale kollektive trafikknudepunkt med adgang til S-togsnettet og omstigning mellem tog og busser.