Alt om ejerforeninger

Hvad er en ejerforening, hvordan fungerer den i praksis, og hvilke regler beslutter den?
Hvad er en ejerforening?

En ejerforening er et fællesskab mellem samtlige ejere af boligerne i en ejendom, hvis formål er at administrere den fælles ejendom og har samtidigt ansvaret for driften af ejendommen.

Lejlighedsejerne ejer hver især deres lejligheder, mens de øvrige dele af ejendommen og selve grunden, ejes af samtlige lejlighedsejere. Du får derfor et økonomisk fællesskab og ansvar med de andre lejlighedsejere til den fælles drift af ejendommen.

Hvordan fungerer en ejerforening?

Det er ved ejerforeningens generalforsamling, at alle beslutninger vedrørende ejendommen og foreningens aktiviteter bliver truffet, og det er også her, ejerforeningens bestyrelse bliver valgt.

En gang om året afholdes ordinær generalforsamling, hvor der ifølge vedtægterne fremlægges regnskab for det forgangne år, og budgettet for det kommende år skal vedtages. Det er også her, at alle forhold vedrørende ejendommen, fx fornyelser eller forbedringer, bliver besluttet.

Hvad er vedtægter i en ejerforening?

En ejerforenings vedtægter er de spilleregler, der gælder for, hvordan foreningen skal drives. Vedtægterne bestemmer bl.a. forholdene omkring ejerforeningens ledelse, regnskab, revision, vedligeholdelse af ejendommen og udgiftsfordelingen blandt lejlighedsejerne. Ofte vil ejerforeninger også have vedtaget sine egne, supplerende vedtægter.

Hvordan ændres vedtægterne i en ejerforening?

Det er generalforsamlingen, der beslutter eventuelle ændringer i vedtægterne. Det foregår ved, at der fremsættes et forslag, som sættes til afstemning på generalforsamlingen og kræver et kvalificeret flertal. Således skal to tredjedele af det totale antal stemmeberettigede medlemmer i ejerforeningen (ud fra antal af lejligheder og fordelingstal) stemme for forslaget, for at det kan vedtages.

De fleste andre beslutninger, såsom regnskab, budget og vedligeholdelse, kan vedtages på generalforsamlingen med simpelt flertal.

Hvilke regler eller husorden kan der være i en ejerforening?
 
Ejerforeningen beslutter selv, hvilke områder husordenen skal omfatte udover vedtægterne, og den er ofte udformet, så den passer til den enkelte ejendom. Det kan fx være regler om, hvorvidt man må holde husdyr, hvor sent der må spilles høj musik, hvor cykler og barnevogne skal placeres, og hvor på fællesarealet børn må lege.

I foreningens vedtægter vil det ofte være angivet, hvilke sanktioner der vil være, hvis husordenen ikke respekteres. Det kan fx være, at der ved første overtrædelse bliver givet en advarsel, og at lejlighedsejeren ved gentagne overtrædelser bliver pålagt at fraflytte lejligheden.

For nærmere information se beboerhåndbogen.

Kilde: Bolius.dk
familien hannemann på værnedamsvej

Lev livet i byen - København er populær hos flere og flere danskere, der ønsker at bo side om side med det pulserende byliv. Men hvordan indretter vi os, når flere kommer til? Bliv klog på projektboliger, få tips om nybyggeri og læs fortællinger fra mennesker, der elsker alle byens facetter. 

Læs mere

"Derfor faldt vi for Carlsberg Byen" - Rigtig mange mennesker forelsker sig i området og de nye boliger, og de har alle deres helt egne grunde til, hvorfor Carlsberg Byen er det rigtige for dem. Børnefamilierne har alt, hvad de behøver i gåafstand, andre er glade for arkitekturen og nogle tredje er glade for at flytte i en bolig, der er helt ny og med et minimum af vedligeholdelse.

Mød de kommende beboere
Krøyer Hus i Carlsberg Byen
Send mig erhvervsnyheder fra Carlsberg Byen

  • Tak for din tilmelding!
  • Fejl Formularen er ikke udfyldt korrekt. Prøv igen.
Tilmelding til Carlsberg Byens nyhedsbrev

Modtag gratis nyt fra Carlsberg Byen cirka en gang om ugen. I nyhedsbrevet har vi bl.a. fokus på livet i bykvarteret, nye boligprojekter og spændende events.

  • Tak for din tilmelding!
  • Fejl Formularen er ikke udfyldt korrekt. Prøv igen.