Europaskolen

Carlsberg Byens ønsker til Et godt samarbejde

Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S er bygherre på udviklingen af hele Carlsberg Byen, og samarbejder med en lang række entreprenører, ingeniører, arkitekter m.v. om opførelsen af den nye bydel. For at sikre at Carlsberg Byens værdier afspejles gennem hele processen har vi høje forventning og stiller høje krav til vores samarbejdspartnere.

For at sikre at Carlsberg Byens værdier afspejles gennem hele processen, har vi foruden høje krav om kvalitet i byggeriet opstillet en række forventninger til de samarbejdspartnere, der er direkte involveret i opførelsen af Carlsberg Byen. Det er blandt andet samarbejdspartnerens ansvar at sikre, at eventuelle underleverandører er gjort bekendt med Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S’ værdier, og at de efterleves.

Samarbejdspartneren skal sikre, at alle ansatte har løn- og ansættelsesforhold, der modsvarer forholdene i den kollektive overenskomst for arbejde af samme art. Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S kan til enhver tid udbede sig dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagere lever op til ovennævnte krav.

Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S accepterer ikke diskrimination og indgår i ikke i samarbejde med partnere, der udøver diskrimination af køn, race, religion, politisk holdning, seksuel orientering, alder, handicap eller oprindelse.
Udviklingsselskabet  Carlsberg Byen P/S forventer, at samarbejdspartneren anerkender sine medarbejderes ret til at organisere sig i f.eks. en fagforening.

Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S samarbejder med NEXT og Den regionale praktikpladsenhed om skabelsen af flere elevpladser og opfordrer sine samarbejdspartnere til at støtte op om dette samarbejde gennem dialog med NEXT om etablering af elevpladser på byggepladsen.

Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S vægter sikkerhed højt og stiller krav til alle entreprenører om, at deres byggepladser er indrettet forsvarligt og sikkerhedsmæssigt korrekt, så arbejdsulykker undgås. Alle totalentreprenører instrueres i Udviklingsselskabet Carlsberg Byens P/S’ krav til arbejdsmiljø og sikkerhed og har mødepligt til møder omkring disse emner.

Send mig erhvervsnyheder fra Carlsberg Byen

  • Tak for din tilmelding!
  • Fejl Formularen er ikke udfyldt korrekt. Prøv igen.
Tilmelding til Carlsberg Byens nyhedsbrev

Modtag gratis nyt fra Carlsberg Byen cirka en gang om ugen. I nyhedsbrevet har vi bl.a. fokus på livet i bykvarteret, nye boligprojekter og spændende events.

  • Tak for din tilmelding!
  • Fejl Formularen er ikke udfyldt korrekt. Prøv igen.