Dansehallerne skaber nationalt kulturelt knudepunkt i unik historisk bygning

7. april 2022
Et nyt hus for den professionelle dans og koreografi ser dagens lys, når Kedelhuset i Carlsberg Byen, en enestående industrihistorisk bygning, transformeres til en moderne facilitet. Dansehallerne bliver centrum for fremtidens scenekunstneriske udfoldelse til glæde for københavnerne og hele Danmark.

Det er nu en realitet! Den unikke industribygning Kedelhuset med en central placering i København omdannes til Danmarks nationale samlingspunkt for dans og koreografi. Den 4.600 m2 fredede bygning tilføres masser af liv og ny funktion i dansens tjeneste, alt imens bygningens stemning og sjæl bevares. Her bliver skabt en ramme, hvor professionelle kan træne, udfolde sig og fremvise dansen, samtidig med at både amatører, foreningsliv og publikum kan mødes og blive inspireret af det professionelle dansemiljø.  

”På Kedelhusets scener glæder vi os til at invitere publikum ind i det bedste, som kunstområdet kan tilbyde nationalt og internationalt. Dans og koreografi interagerer med et bredt publikum i alle aldre, med mennesker på scenen, i dialoger, med publikumsrettede workshops, åbne prøver og engagerede værker. Til glæde for dansemiljøet og de mange mennesker, som vil besøge i huset,” siger Danjel Andersson, direktør og kunstnerisk leder og fortsætter:

”Jeg er dybt taknemmelig for den kæmpe indsats, som så mange har ydet gennem mange år. Det er med stor glæde og lettelse, at vi nu tager det næste store skridt. Et skridt fremad for dans som kunstform i Danmark. Dans og koreografi får et omdrejningspunkt. Publikum får en ny arena for store oplevelser. Og alle aktive i dansefeltet får et nyt hjem. Jeg ser det som et fundament – en base. Herfra bygger vi videre. Over hele Danmark og udenfor,” siger Danjel Andersson. 

Det er et bredt samarbejde mellem Københavns Kommune, Bygningsfonden Kedelhuset, Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S og fondene Augustinus Fonden, A.P. Møller Fonden, Lokale og Anlægsfonden samt den filantropiske forening Realdania, som har muliggjort, at Dansehallernes nye hus bliver en realitet. 

“Vi er meget glade for, at det nu er lykkes at få Dansehallerne tilbage til Carlsberg Byen, og vi ser frem det liv, de kommer til at bidrage med i området. Når Dansehallerne åbner, bliver den tilstødende Franciska Clausens Plads ligeledes færdig, og den nye, centrale plads bliver sammen med Dansehallerne et kulturelt samlingspunkt i bykvarteret, hvor vi også åbner to nye spisesteder i bunden af Kedelhuset og en række butikker på den modsatte side af vejen”, fortæller Jens Nyhus, adm. direktør, CEO, Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S.

Et hus for dansemiljøet 
I Kedelhuset skabes der en enkel fleksibel ramme, der kan tilpasses nye kunstneriske præsentationsformer. Et hus fuld af liv med scener, studier, mødepladser og administration, som fyldes med inspirerende og udfordrende scenekunst, dans, koreografi, installationer, musik, videokunst og meget mere.  
 
”Dansehallerne kan igen indtage rollen som national platform for den ypperste professionelle dans og ny koreografisk scenekunst. Det bliver et afgørende skridt i at bakke op om Dansehallernes ambition om, at mange flere møder den koreografiske scenekunsts mange former og udtryk”, siger Frank Rechendorff Møller, adm. direktør i Augustinus Fonden.  
 
”Med Dansehallernes nye hus får København en facilitet til fritidslivet, hvor er der fokus på de unge – især teenagepigerne. En ny bevægelsesfacilitet, hvor amatører og professionelle færdes i samme rum på lige vilkår. Det er endnu ikke set i det danske dansemiljø, og derfor glæder vi os til at se dette store potentiale forløst”, fortæller Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden.
Baggrunden for A.P. Møller Fondens støtte har været at bidrage til at skabe særlige rammer omkring dansen. Ombygningen vil skabe et kulturelt mødested, som man ikke finder noget andet sted.  

Kulturhistoriske rammer får nyt liv  
Der er tale om en total istandsættelse af en historisk fredet bygning, som blev opført i 1920’erne.
 
Det er Mikkelsen Arkitekter, der skal stå for at transformere den arkitektoniske perle. Kedelhusets oprindelige signifikante ydre bevares i sin helhed, og i den indvendige kerne vil den rå, mægtige hal bliver ombygget med respekt for de bevaringsværdige arkitektoniske kvaliteter.  

“Kedelhuset er en helt særlig bygning og et industrihistorisk monument, som nu både bliver en unik ramme om Dansehallernes arbejde og en del af en moderne og levende bydel i København. Det er fantastisk at den smukke gamle industribygning kan genanvendes til et kulturelt formål, som vil være til gavn for hele Danmark”, siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i den filantropiske forening Realdania.

Første spadestik snart på vej 
Drømmen om et hus for dans og koreografi i Kedelhuset går mange år tilbage, og baggrunden for at dansen endelig igen får tag over hovedet skyldes en kæmpe indsats fra de involverede parter. Planerne er godkendt af myndighederne, finansieringen er sikret fra de fem bidragsydere og Københavns Kommune, og overdragelsen af bygningen fra Carlsberg Byen er på plads.

FAKTA
Transformationen af Kedelhuset til Dansehallerne koster 126.450.000 kr. Carlsberg Byen donerer bygningen.

Finansieringen fordeles på de involverede fonde og Københavns Kommune.

• Augustinus Fonden bidrager med 29.700.000 kroner.

• Københavns Kommune bidrager med et rente- og afdragsfrit lån på 13.000.000 kroner.

• A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal bidrager med 13.000.000 kroner.

• Realdania bidrager med 13.000.000 kroner.

• Lokale og Anlægsfonden bidrager med 9.000.000 kroner.

• Aage og Johanne Louis-Hansens Fond bidrager med 5.000.000 kroner til inventar.

Dansehallerne er projektleder for den sidste del af finansieringen.

Dansehallerne historik
I 1980´erne tog kunstnere initiativ til at etablere to institutioner i København: Dansens hus og Dansescenen, som begge flyttede til midlertidige lokaler i Carlsberg Byen i 2009 og fusionerede under navnet Dansehallerne i 2012. Dansehallerne har lige siden virket som en samlende kraft for branchen, og et sted hvor kunstarten kan mødes med en voksende, bred publikumsskare.

Dansehallerne var én af de første kulturinstitutioner, der flyttede ind Carlsberg Byen i Tap E i 2009 og var med til at præge den gryende bydel og sammenflette kunstnerisk bevægelse med områdets historie og tilknytning til kulturlivet. Dansehallerne flyttede fra Carlsberg Byen i september 2017 og har siden været i midlertidige lokaler. Frem til Kedelhuset står klart til indflytning præsenterer Dansehallerne forestillinger og aktiviteter i samarbejde med andre markante kunstinstitutioner i København og i events rundt i hele landet. 

Kedelhusets historik
Arkitekt Carl Harild tegnede Kedelhuset som en del af Carlsberg Bryggerierne ved Valby Bakke i København. Kedelhuset blev opført i 1925-28 for at samle al energi på bryggeriet ét sted. Byggeriet anses som et af samtidens stærkeste eksempler på funktionel industriarkitektur og et af periodens væsentligste arkitekturværker i Danmark. Bygningen er på ca. 4.600 m2 fordelt på to etager, hvoraf Dansehallerne indtager den øverste del, og i en del af underetagen er der planer om en åben café til gavn for lokalområdet. I underetagen mod Pasteursvej arbejder Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S desuden på at finde de rette aktører til to nye spisesteder med udeservering, der også kommer til at skabe liv på den centrale beliggenhed i Carlsberg Byen.

Om Bygningsfonden Kedelhuset 
Bygningsfonden Kedelhuset blev etableret i 2018, stiftet af den filantropiske forening Realdania. Fonden ledes af en bestyrelse, med Carsten Haurum i spidsen som bestyrelsesformand, og fondens hovedformål er at ombygge Kedelhuset, så det kan udlejes til Dansehallerne og blive Danmarks nye scenekunsthus, nationale scene og ressourcecenter for udvikling og præsentation af dans og koreografi.

Dit, mit og vores bykvarter -

Carlsberg Byen er et levende kvarter, hvor man bor, arbejder, hænger ud, cykler igennem, klarer sine indkøb, tager en kaffe, uddanner sig og løber en tur. Her ligger butikker op ad kontorer, og boliger op ad uddannelses- og daginstitutioner. Gå på opdagelse i det nye københavnerkvarter, som allerede er godt besøgt og befolket. Kom tæt på kvarteret

Boliger til salg -

I Carlsberg Byen bygger vi nye projektboliger, og i alt kommer der over 30 forskellige projekter, som løbende sættes til salg. Her kommer mange forskellige typer og størrelser boliger. Få overblikket over de forskellige boligprojekter og læs mere om boligerne her. Se boligerne