Grønne tage og klimasikring i Carlsberg Byen

Når du ser Carlsberg Byen oppe fra, ser du ned på en grøn dyne, der består af flere tusinder kvadratmeter græs- og jordklædte tage. Tagene har en vigtig funktion: De sikrer mod skybrud, sparer CO2 og giver liv til nye beboere som fugle og bier.

De grønne tage får stor betydning for bydelens fremtidige udvikling, både direkte og indirekte. Særligt kraftige skybrud og en placering ved Valby bakke har betydet, at klimasikringen har skulle tænkes ind, hvor end det kunne lade sig gøre.

Her spiller de grønne tage en vigtig rolle, da tagene kan forsinke 50 % regnvand. Med mere end 6.000 m² grønne tage betyder det, at 3.000 m³ tagvand i en skybrudssituation vil blive forsinket og dermed ikke belaster de hårdt pressede afløbssystemer. Det indgår derfor som et vigtigt led i en større plan for at sikre Carlsberg Byen mod fremtidens kraftige og uforudsigelige skybrud.

Et lille skridt mod en grøn fremtid
Men fra bygherrens side har der ikke kun været et ønske om at reducere skybruddenes skadelige følgevirkninger. Der er også et klart ønske om, at den nye bydel skal bygges op om bæredygtige principper, der især betyder, at Co2 udledningen skal holdes på et minimum og det hele så vidt muligt skal drives af grøn energi. Igen er de grønne tage tænkt ind i netop dette regnestykke.

Phønix Tag Materialer, der står bag hovedparten af Carlsberg Byens grønne tage, hvilket indebærer 6.375 m² af typen Nature Impact, har fået undersøgt Co2 optaget af tagene og resultatet er opløftende:

- Med 6.375 m² tag vil planterne alene kunne optage ca. 7,5 tons Co2 per år. Medregner vi samtidigt vækstlaget og rodmassen, kan man antage at optagelsen nærmer sig 15-19 ton Co2 årligt. Vi er selvfølgelig klar over at dette blot er et lille tal sammenlignet med det samlede danske Co2-regnskab. Men her har vi pludselig et Co2 reducerende tiltag, der ikke fylder og samtidigt fører flere andre fordele med sig, forklarer Kim B. Kristensen, fra Phønix Tag Materialer, der arbejder med kundeservice og grønne tage.

 

Klimasikring i Carlsberg Byen -

Carlsberg Byen består bl.a. af flere tusinder kvadratmeter grønne tage, der betyder klimasikring og CO2 reducering, og ved et af de i alt 25 nye offentlige byrum, Vesten for humlen, er der indlagt forsinkelsesanlæg, som skal sikre mod skybrud. Hør mere om det nye byrum vest for Humlehuset i videoen til venstre. Vesten for Humlen

Byrum i Carlsberg Byen -

Der bliver i alt anlagt 25 byrum og haver i Carlsberg Byen, og mange af dem står allerede klar nu. Nogle er store, åbne pladser med liv og udendørsservering fra de nærliggende caféer, som man kender det fra indre København. Andre byrum er gemt mere af vejen - til dem, der har brug for en stille stund. Se de 25 byrum