Kedelpladsen

Kedelpladsen har en central placering i kvarteret, og her kommer flere butikker samt restauranter med udeservering ud mod den åbne og intime plads.
Kedelpladsen går også under navnet Marketenderiet, og med sin centrale placering i smørhullet mellem Ny Carlsberg Vej, Bohrsgade og Lagergade får den nye plads en vigtigt rolle i handels- og restaurantmiljøet i Carlsberg Byen.

På Kedelpladsen er det visionen, at der kommer fokus på gastronomi og gode råvarer, der bliver et gennemgående tema i både butikkerne og spisestederne med udeservering på pladsen. Her kommer nemlig flere butikslokaler til leje samt restaurantlokaler til leje, der alle bliver en del af det levende byliv på den intime plads.

Mod nord forbinder en port under Høffdings Tårn Kedelpladsen til en af kvarterets hovedveje, den historiske Ny Carlsberg Vej, der bliver retableret med fredede brosten, de oprindelige kobberlamper og store grønne træer.

På Kedelpladsen kommer træer, bede med frodig beplantning og bænke til at skabe ro i det urbane byrum, der er beklædt med smukke fliser, som er inspireret af gulvet i den historiske Maskincentralen.

I den sydlige del af Kedelpladsen har landskabsarkitekterne sendt en hyldest til bryggeritiden med et stort, dekorativt spejlbassin. Det gode vand på området var nemlig hovedårsagen til, at brygger J.C. Jacobsen grundlagde Carlsberg netop her, og det går igen som tema på flere andre byrum i Carlsberg Byen som fx Ottilia Jacobsens Plads og Kildepladsen.

Sådan bliver by- og butikslivet i Carlsberg Byen

Butiks-, restaurant- og bylivet er en stor og vigtig del af det at skabe et nyt, vellykket bykvarter, og der er særligt fire grundsten, der hver især skal være med til at bygge Københavns nye bydel, Carlsberg Byen. Se udviklingsplanen for by- og butikslivet

Interaktivt kort: Få et overblik over kvarteret – 

På det interaktive kort kan blandt andet få et overblik over boliger, kontorer, restauranter og byrum. Både det, der allerede står færdigt, og det, der er på vej.

Interaktivt kort