Sådan bliver by- og butikslivet i Carlsberg Byen

Livet mellem bygningerne er en stor og vigtig del af Carlsberg Byen, og er du nysgerrig på visionerne for området, så læs med her.

Butiks-, restaurant- og bylivet er en stor og vigtig del af det at skabe et nyt, vellykket bykvarter, og der er særligt fire grundsten, der hver især skal være med til at bygge Københavns nye bydel, Carlsberg Byen:

HISTORIE
Carlsbergs historie er en kærlighedsaffære mellem videnskab og kultur. Handel med kvalitetsprodukter gik fra begyndelsen hånd i hånd med et skummende overskud af kreativ energi og gavmild medvirken i byens liv. Stor kunst og arkitektur fik plads i byrummene og dermed i folkets hverdag. På pladserne og i de gamle og nye bygningsværker samles kræfterne nu om at skabe en livlig bydel. Verdenshandel og kunst, folkelighed og forskning på et af Københavns fornemste fundamenter.

BYLIV - MANGFOLDIGHED OG DIVERSITET
Carlsberg Byen vil blive et ægte barn af København, fint flettet med sine naboer og helt sin egen. Alt, hvad der vælges til i byen, skal generere liv. Intenst og stille. Vildt og hverdagsagtigt. Bydelen vil få en tydelig international orientering og samtidig placere sig på verdenskortet som et kulturhistorisk helt unikt sted. Kulturel og aldersmæssig diversitet vil sammen med et rigt kunstmiljø og et vibrerende kommercielt liv gøre byen både tiltrækkende og tryg. Carlsberg Byen vil bruges og medudvikles af mennesker der alle drømmer om mere København til København.

BYRUMMENE
Bydelen bliver tættere og mere massiv, end man har set det i København i 100 år. Historiske bygningsværker, moderne karreer og hele ni tårne stræber mod himlen. Ved jorden dannes et varieret mønster af passager og pladser, der indbyder til at gå på opdagelse i et væld af forskellige rum og stemninger. 25 byrum får hver sin karakter som sociale scener, der har noget på hjertet og er åben for forandring. Alle steder vil fokus være på oplevelser og funktionelle rammer for spontanitet – og på æstetikken.

ARV OG IDENTITET
Carlsberg Byen bygges og skal leve på en enestående kulturhistorie. Værdierne i historien er pejlinger for det nye byliv, og ingen vil besøge byen uden at mærke spændet mellem historiens tyngde og en spillevende storby. Den karakteristiske arkitektur, de smukke haveanlæg og aksiale forløb vil sikre oplevelsen af storhed, mens kulturelle, kommercielle og rekreative aktiviteter vil spille op mod de historiske løfter. Videnskab og forskning er ligesom kunstglæden umiskendelige arveanlæg fra grundlæggerne. Med forskerboliger, uddannelsesinstitutioner og produktionsenheder vil Carlsberg Byen følge i bryggernes spor mod fremtiden.

Herunder kan du læse om de ti zoner og dele af kvarteret, som Carlsberg Byen kommer til at bestå af.

Franciska Clausens Plads: Mødestedet -

Zone 1: Zonen er byens centrum, og pladsen samler med sine ikoniske bygninger og planlagte udbud alt, hvad Carlsberg Byen repræsenterer. Kombinationen af serveringssteder, tagrestaurant, kulturelle udbud og selve placeringen gør, at pladsen vil udvikle sig til kvarterets nye mødested, med offentligt tilgængelige siddemøbler og flere naturligt inviterende byrum. Læs mere om Franciska Clausens Plads

Bryggernes Plads og Ottilia Jacobsens Plads: Akitivitetszonen -

Zone 2: Zonen består i hovedtræk af to byrum med hver sin styrke og karakter. Ottilia Jacobsens Plads vil skulle fungere som en slags oase og mentalt rum, hvor det rislende vand fra kilden giver mulighed for refleksion og eftertanke. Helt anderledes er Bryggernes Plads tænkt som Carlsberg Byens store åbne rum, hvor der året rundt afholdes en lang række eventrelaterede aktiviteter.

Læs mere om Bryggernes Plads

Kridttårnet og Mineralvandsfabrikken: Internationalt udsyn og kunst -

Zone 3: Zonen består af bygningerne Kridttårnet, karrébyggeriet og Mineralvandsfabrikken. Det er ønsket, at der i den konceptuelle udvikling tages udgangspunkt i Carl Jacobsens ønske om at gøre kunsten tilgængelig for alle. Det påkræves derfor, at de potentielle lejere indretter deres respektive universer med det for øje. Oplevelsen skal være det tætteste man i Carlsberg Byen kommer på en international High Street. 

Købkes Plads og Thorvald Bindesbølls Plads: Leg og aktiviteter

Zone 4: Zonen med aktivitetspladsen, der anvendes til eksempelvis skøjtebane, skateboard, bordtennis og forskellige events, rummer ligeledes det fremtidige kulturhus Halmlageret og Købkes Plads. Byrummene skal fungere som et åbent og pulserende miljø, der giver lyst til at fortsætte opdagelsen af den øvrige bydel – og hvor stader og boder byder velkommen. Læs mere om Thorvald Bindesbølls Plads

Bag Elefanterne: Øl, mad og kunst -

Zone 5: Zonen vil blive velkomsten til området fra Frederiksberg og Valby. På baggrund af den arkitektoniske herlighed og den smukke bagside af Bryghuset, vil det være ideelt med fokus på gastronomi og ølproduktion. Her kan der i samarbejde med diverse operatører blive udviklet skræddersyede koncepter, der kan supplere fortællingen om stedet. Læs mere om Bag Elefanterne

Tapperitorvet og Humletorvet: Transit, indkøb og kort ophold

Zone 6: Zonen består udover de to travle pladser af UCC Campus, kontorlejemålene i Humlehuset samt beboelsen Bohrs Tårn. Den er udviklet, tænkt og etableret som transit- og stationsområde, hvor brugerne ankommer, bevæger sig til studiet, pauser, foretager impulsive køb og dagligvarehandel, drikker kaffe og mødes inden gåturen igennem Carlsberg Byen tager sin begyndelse. Læs mere om Tapperitorvet

Kildepladsen: Det grønne fællesskab

Zone 7: Zonen består af en vinterhave med et tilhørende gårdrum, og her ønskes skabt et fællesskab, hvor der vil være synlig synergi imellem de enkelte lejere. De enkelte lejere vil sammen udvikle et kommercielt bæredygtigt koncept, der med afsæt i sin rolige beliggenhed, primært er rettet mod lokalbefolkningen i Carlsberg Byen, Humleby og Vesterbro. Læs mere om Kildepladsen

Flaskehalsen: Designkollektivet

Zone 8: Zonen udgøres af to bygningskerner, hvorimellem der føres et lille stræde. De besøgende kan således vælge både at gå ind i selve strædet eller bevæge sig på ydersiden, hvorfor der opstår butikker med adgang fra begge sider. For at få funktionerne i selve strædet til at give den bedst tænkelige brugeroplevelse er intimitet en forudsætning og butikkerne vil flytte handel ud i det offentlige fællesrum. Læs mere om Flaskehalsen her

Kedelpladsen: Marketenderiet

Zone 9: Med sin placering på hjørnet af Ny Carlsberg Vej og Bohrsgade bliver zonen helt central for oplevelsen i byen. I det indre gårdrum designes og skabes et attraktivt univers. Marketenderi var den historiske betegnelse for det sted, hvor der blev solgt mad og drikkevarer i Carlsberg Byen. I Marketenderiet handler alt om mad. I nyfortolkningen gælder det samme.

Gærtorvet: Porten til Vesterbro

Zone 10: Zonen vil blive velkomsten til området fra Vesterbro og Humleby, hvilket forventes at blive en vigtig del af de besøgendes naturlige flow ind i Carlsberg Byen. Tanken er, at Gærtorvet sammen med området Bag Elefanterne bliver den del af byen, der integrerer sig mest naturligt i det øvrige København. Med den østvendte plads, er det et oplagt sted at begynde sin dag.
Send mig erhvervsnyheder fra Carlsberg Byen

  • Tak for din tilmelding!
  • Fejl Formularen er ikke udfyldt korrekt. Prøv igen.
Tilmelding til Carlsberg Byens nyhedsbrev

Modtag gratis nyt fra Carlsberg Byen cirka en gang om ugen. I nyhedsbrevet har vi bl.a. fokus på livet i bykvarteret, nye boligprojekter og spændende events.

  • Tak for din tilmelding!
  • Fejl Formularen er ikke udfyldt korrekt. Prøv igen.